Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 25. 7. 2016 11:08

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu augustového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 4. augusta na štvrtok 28. júla 2016 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri