Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 27. 4. 2018 08:49

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu májoveho zasadnutia.


Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 3. mája na stredu 2. mája 2018 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri