Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 27. 6. 2018 08:10

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínov zasadnutí počas leta.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že výbor bude počas letných mesiacov zasadať v mesiaci august - 2.8.2018 o 17:00 na Šulekovej ulici 15 . Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri