Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 26. 6. 2017 14:12

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu júlového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 6. júla na štvrtok 13. júla 2017 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri