Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 325. 6. 2015 09:31

Výbor volebného obvodu č.   III. - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu júlového zasadnutia.

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia  sa  mení  z 7. júla na štvrtok 2 júla 2015 o 17.oo h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

VVO č.III. zasadá každý prvý utorok v mesiaci o 17.00 h  na Šulekovej ulici (v priestoroch bývalého CVČ).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri