Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 326. 11. 2012 12:26

Výbor volebného obvodu č.   III. - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu svojho zasadnutia.

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia  sa  mení  z 11.decembra na 04.decembra 2012 o 17.oo h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch. VVO č.   III. zasadá každý druhý utorok v mesiaci o 17.00 h  na Šulekovej ulici (v priestoroch bývalého CVČ).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri