Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 3. 8. 2015 07:53

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu augustového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 4. augusta na štvrtok 6. augusta 2015 o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

VVO č. 3 zasadá každý prvý utorok v mesiaci o 17.00 h  na Šulekovej ulici (v priestoroch bývalého CVČ).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri