Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 2Lorem ipsum dolor sit amet 4. 8. 2015 13:13

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia v mesiaci august (06.08.2015) sa presúva z dôvodu letných dovoleniek na 11.august 2015 o 17.oo h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

VVO č. II. zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 h  v Kultúrnom dome na Ul. F. Madvu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri