Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 2Lorem ipsum dolor sit amet 28. 6. 2018 10:03

Výbor volebného obvodu č. 2 - sídliska Píly - oznamuje obyvateľom zmenu termínu svojho júloveho zasadnutia.

Pôvodne planovaný termín 5. júl 2018 sa mení na 12. júl 2018 (štvrtok) o 17:00 v KaSS Prievidza na Ul. F.Madvu č. 11 na I. poschodí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri