Zmena termínu zasadnutia VVO226. 11. 2019 09:05

Výbor volebného obvodu (VVO II) Sídliska Píly bude v mesiaci december vzhľadom na konanie celomestských podujatí zasadať mimoriadne v UTOROK 3. decembra 2019 od 16.00 h v banketke Domu kultúry na Ul. F.Madvu č. 11 na I. poschodí

Ing. Ľuboš Jelačič
predseda VVO II

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri