Zmena termínu zasadnutia VVO1Lorem ipsum dolor sit amet 13. 2. 2017 13:34

Výbor volebného obvodu č. 1 -Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník informuje o zmene termínu marcového zasadnutia.

Poslanci VO č. 1 oznamujú, že termín stretnutia sa presúva z 2.3.2017 na deň 9.3.2017, 16,30hod. /štvrtok/. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri