Zmena termínu zasadnutia VVO1Lorem ipsum dolor sit amet 2. 10. 2017 11:00

Výbor volebného obvodu č. 1 -Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník informuje o zmene termínu októbrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 1 oznamujú, že termín stretnutia sa presúva z 5.10.2017 na deň 12.10.2017, 16,30hod. /štvrtok/v budove Priemstavu, 1. poschodie. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri