Zmena termínu zasadnutia VVO č. IV16. 12. 2015 10:50

Výbor volebného obvodu č. IV. ‑ Kopanice  informuje o zrušení zasadnutia v mesiaci december.

Poslanci za príslušný volebný obvod oznamujú, že termín stretnutia  v mesiaci december sa ruší z dôvodu čerpania dovoleniek.

VVO č. IV. zasadá každú poslednú stredu v mesiaci o 17.00 h  v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri