Zmena termínu zasadnutia VVO č. 431. 5. 2021 12:07

Výbor volebného obvodu č. 4 – Kopanice informuje o zmene termínu zasadnutia.

Poslanci VVO č. 4 oznamujú, že výbor bude zasadať vo štvrtok 3. júna 2021 o 16:00 v budove Mestskej polície na Novackého ulici č. 14.

Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri