Zmena termínu zasadnutia VVO č.327. 2. 2014 11:36

Poslanci volebného obvodu Zapotôčky - Nové mesto budú od marca zasadať o týždeň skôr.

Na základe požiadaviek od členov komisií a poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa bude pravidelné mesané zasadnutie volebného výboru konať každý prvý utorok v mesiaci o 17:00 h na Šulekovej ulici č.15 (v priestoroch bývaleho CVČ).

Každého zasanutia volebného výboru sa môže zúčastňovať aj široká verejnosť so svojimi pripomienkami a podnetmi na verejný život v meste a mestkej časti Zapotôčky.

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční utorok 4. marca o 17:00h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri