Zmena termínu zasadnutia VVO č. 1 - september17. 8. 2021 10:48

Oznamujeme verejnosti, že rokovanie VVO č. 1 sa presúva z 2. septembra 2021 (štvrtok) na 9. septembra 2021 (štvrtok) o 16:00 hod. na Ul. Hollého č. 2, 1. poschodie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri