Zmena termínu zasadnutia VVO 3Lorem ipsum dolor sit amet 4. 12. 2018 09:45

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu decembrovéo zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení zo 6. decembra na štvrtok 13. decembra o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri