Zmena termínu zasadnutia VVO 31. 10. 2020 12:38

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu októbrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 1. októbra na štvrtok 8. októbra 2020 o 17.00 h.
Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri