Zmena termínu zasadnutia VVO 3Lorem ipsum dolor sit amet 4. 9. 2019 19:46

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu septembrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 5. septembra na štvrtok 12. septembra 2019 o 17.00 h.
Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri