Zmena termínu zasadnutia VVO 323. 4. 2019 14:34

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu májového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 2. mája na štvrtok 9. mája o 17.00 h.
Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri