Zmena termínu zasadnutia VVO 3Lorem ipsum dolor sit amet 31. 1. 2019 19:56

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene času februárového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že najbližšie zasadnutie vo štvrtok 7. februára bude začínať o 17. 30 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri