Zmena termínu zasadnutia VVO 3Lorem ipsum dolor sit amet 31. 10. 2018 14:27

Výbor volebného obvodu č. 3 - Zapotôčky - Nové mesto informuje o zmene termínu novembrového zasadnutia.

Poslanci VO č. 3 oznamujú, že termín stretnutia sa mení z 1. novembra na štvrtok 8. novembra o 17.00 h. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v riadne stanovených termínoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri