Zmena termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 11. 8. 2016 11:16

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, zmenu termínu septembrového zasadnutia, z dôvodu štátne sviatku - 1.9.2016.Zasadnutie sa uskutoční v náhradnom termíne 06. 09. 2016 (utorok) o 17 h v banketke Domu kultúry na Ul.F.Madvu č. 11 na I. poschodí.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri