Zmena termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 8. 12. 2016 08:44

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v zmenenom termíne dňa 12. 01. 2017 (štvrtok) o 17 h v KaSS Prievidza, Ulica F. Madvu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri