Zmena termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 26. 6. 2017 09:55

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, zmenu termínu júloveho  zasadnutia, pôvodne planovaný termín 6. júl 2017 sa mení na 13. júl 2017 (štvrtok) o 17 h v KaSS Prievidza na Ul.F.Madvu č. 11 na I. poschodí.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri