Zmena termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 25. 4. 2017 09:19

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, zmenu termínu májového zasadnutia, pôvodne planovaný termín 4. máj 2017 sa mení na 11. máj 2017 (štvrtok) o 17 h v KaSS Prievidza na Ul.F.Madvu č. 11 na I. poschodí.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri