Zmena termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 26. 7. 2016 09:28

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v mimoriadnom termíne vo štvrtok 28. júla 2016 o 17.00 h v banketke Domu kultúry na Ul.F.Madvu č. 11 na I. popschodí


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri