Zmena termínu zasadnutia VVO 1Lorem ipsum dolor sit amet 30. 4. 2018 07:22

Výbor volebného obvpdu č. 1 upozorňuje obyvateľov, že zasadnutie VVO č. 1 sa presúva z 3.5.2018 /štvrtok/ na deň 2.5.2018 /streda/ o 16,30hod., Ul. Hollého č. 2, 1. poschodie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri