Zmena termínu zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov4. 2. 2020 09:13

Oznamujeme verejnosti, že 12.2.2020 sa riadne rokovanie komisie nebude konať. Najbližšie zasadnutie bude v mesiaci marec podľa zverejneného plánu, t.j. 18.3.2020 o 15.30 h v zasadačke odboru školstva a starostlivosti o občana na MsÚ v Prievidzi.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri