Zmena termínu rokovania Mestského zastupiteľstva17. 2. 2020 13:42

Oznamujeme verejnosti, že najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa uskutoční dňa 2. marca 2020 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri