Zmena termínov zasadnutia MsZLorem ipsum dolor sit amet 21. 10. 2015 10:26

Z rozhodnutia primátorky mesta Prievidza sa mení termín zvolania mestského zastupiteľstva v mesiaci október a november 2015.

Zasadnutie MsZ pôvodne plánované na 27.10.2015 sa presúva na utorok 10.11.2015 o 8:00 v Dome kultúry v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri