Zmena rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v NecpalochLorem ipsum dolor sit amet 16. 4. 2018 09:18

Na základe požiadavky obyvateľov sa z dôvodu konania Necpalských hodov mení termín umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na dvoch stanovištiach vo Volebnom obvode č. 1 - Na záhumní a na Veľkonecpalskej ulici pri kaplnke.

Na stanovištia Na záhumní a na Veľkonecpalskej ulici pri kaplnke budú kontajnery rozmiestnené o týždeň neskôr ako v pôvodne plánovanom termíne, teda v termíne od 23. do 29. apríla 2018.

Plánovaný harmonogram v ostatných častiach mesta nájdete tu.

Jarný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (ukladať v rozloženom stave), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny),nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri