Zmena preukazu na vjazd do pešej zóny na Námestí slobody12. 1. 2022 14:50

Informujeme obyvateľov o zmene preukazu na vjazd do pešej zóny na Námestí slobody.

Zmena preukazov prebehne k 1.3.2022. Od tohto dátumu bude pre vjazd do pešej zóny potrebný nový preukaz na vjazd. Nový preukaz na vjazd je potrebné vybaviť v dostatočnom  predstihu na Mestskom úrade v Prievidzi na referáte dopravy (vchod od SLSP).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri