Zmena harmonogramu verejného zhromaždenia výboru volebného obvodu č. 3Lorem ipsum dolor sit amet 10. 2. 2011 16:47
Poslanci výboru volebného obvodu číslo 3 upozorňujú obyvateľov na zmenu verejného zhromaždenia výboru volebného obvodu č. 3, teda sídliska Nové Mesto s obyvateľmi. Stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v pondelok 14. februára 2011 v budove Základnej školy na Ulici Pavla Jozefa Šafárika, sa presúva na pondelok 28.
februára 2011 do budovy Základnej školy na Ulici Pavla Dobšinského. Začiatok zhromaždenia je o 17.00 hodine.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri