Zmena dopravného značeniaLorem ipsum dolor sit amet 25. 3. 2011 08:38

Upozorňujeme obyvateľov, že na Záhradníckej ulici v Prievidzi prišlo k zmene dopravného značenia. Z komunikácie bola odstránená značka Prejazd zakázaný. Zároveň  však bola na ulici osadená dopravná značka Zákaz zastavenia a to v oboch smeroch. Nové značenie umožňuje už cestou prechádzať, ale zabraňuje zastavovaniu vozidiel.

 

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri