Zmena času zasadnutia VVO3Lorem ipsum dolor sit amet 2. 6. 2021 13:48

Oznamujeme termín zasadnutia VVO 3 , ktoré sa uskutoční dňa 03. 06. 2021 (štvrtok) o 18.00 h v zasadacej miestnosti na Šulekovej ulici 15 v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri