Zmena času zasadnutia VVO IILorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2017 08:50

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom zmenu času októbrového zasadnutia. Zasadnutie sa uskutoční uskutoční dňa 5. októbra 2017 (štvrtok) už od 16:15 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza na Ul. F. Madvu č. 11 na I. poschodí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri