Zmena času zasadnutia VVO 23. 7. 2019 11:21

Zmena času zasadnutia VVO 2.

Upozorňujeme Vás, že zasadnutie  Výboru volebného obvodu č. II. (Sídlisko Píly), sa uskutoční dňa 04. 07. 2019 (štvrtok) o 17.00 h,  v Dome kultúry na Ulici F. Madvu v Prievidzi (nie o 17,30 h).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri