Zlatá svadba7. 3. 2012 13:29

V obradnej sieni mesta Prievidza  boli v sobotu 3. marca 2012   vzácnymi  hosťami manželia Ilda  a Václav Vidovci. V tento deň  patrili ich myšlienky a rozhovory viac ako inokedy spomienkam na  3. marec  roku 1962, kedy svoju vzájomnú lásku spečatili manželským sľubom.

Slávnostné okamihy spred päťdesiatich rokov chceli preto „zlatí“ jubilanti osláviť v prítomnosti  svojej   rodiny    i v priestoroch, v ktorých   pred polstoročím vyslovili svoje manželské   áno. Jubilujúcich manželov prijala primátorka mesta Prievidza. Vo svojom slávnostnom príhovore okrem iného ocenila ich šťastný a príkladný manželský život a všetko, čo vykonali pre svojich najbližších i mesto, ktoré je ich domovom. Manželia Vidovci darovali život dvom deťom a dnes svojou láskou a starostlivosťou zahŕňajú i dve vnúčatá a jednu pravnučku. Zlatým manželom Vidovcom želáme ešte dlhý spoločný život prežitý v zdraví, šťastí  a spokojnosti v kruhu najbližších !


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri