Zlatá svadba opäť na úrade18. 8. 2014 15:47

V hodovej atmosfére sa   v sobotu  16. augusta v obradnej sieni stretla primátorka  mesta Katarína Macháčková s manželmi Tatianou a Štefanom Supekovcami. Dôvodom ich prijatia bolo „zlaté“ manželské jubileum, ktoré si manželia pripomenuli 1. augusta 2014.

Oslávenci  si v prítomnosti primátorky i svojich najbližších zaspomínali na výnimočný deň roku  1964, v ktorom vykročili na spoločnú cestu životom a kráčajú po nej už päťdesiat rokov.  Vychovali  tri úspešné dcéry,  tešia sa z dvoch vnúčat a obaja sú aktívnymi dôchodcami.
Primátorka mesta v srdečnej atmosfére zablahoželala jubilantom k vzácnemu manželskému jubileu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri