Zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča13. 8. 2014 14:01

Mesto Prievidza získalo mimorozpočtové prostriedky na zjednosmernenie Ul. Benického  a Ul. Gavloviča na sídlisku Píly. Financie mesto získalo z nadácie Allianz. Cieľ týchto dopravných zmien je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a taktiež zvýšenie ochrany chodcov hlavne v blízkosti materskej škôlky.

Finančné náklady na zjednosmernenie Ul. Benického a Ul. Gavloviča sú  1745 € z toho 1000 € mesto získalo od Nadácie Allianz. Zvyšnou sumou sa mesto podieľa koofinancovaním. 
Potreba zjednosmernenie Ul Benického a Gavloviča vyplynulo zo šírkových parametrov vozovky, tie totiž komplikujú dopravnú situáciu v obojsmernej premávke, a to obzvlášť v okolí materskej školy.

Zjednosmernenie ulíc vyplýva taktiež z generelu statickej dopravy pre sídlisko Píly. Práve generel statickej dopravy analyzuje nedostatky v doprave na sídlisku Píly a ponúka riešenie viacerých problémov v doprave. Zásadným nedostatkom cestných komunikácií na sídlisku Píly sú ich šírkové parametre. Tieto cesty sa budovali v čase, kedy neboli zaťažené tak intenzívnou dopravou ako je tomu v súčasnosti. Realizácia prác je naplánovaná na 18. až 22. augusta 2014. 

Projekt „Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi“ podporila Nadácia Allianz.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri