Živá reťaz v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 29. 1. 2016 13:23

Pozývame všetkých, ktorí chcú vyjadriť  nespokojnosť  so stavom školstva na Slovensku, aby sa pridali do celoslovenskej akcie ŽIVÁ  REŤAZ Iniciatívy slovenských učiteľov (www.isu.sk).

V Prievidzi  ju symbolicky vytvoríme v pondelok 01. februára 2016 na NÁMESTÍ  SLOBODY o 15:30 hod.

Vítaní sú všetci, čo chcú podporiť nevyhnutné zmeny v slovenskom školstve – teda nielen učitelia a žiaci, ale aj rodičia a široká verejnosť. 

Stretnutie štrajkujúcich učiteľov s verejnosťou

Stretnutie sa konalo 28. januára 2016 (to je štvrtý deň neobmedzeného štrajku) vo vysokoškolskej aule v Prievidzi. Zorganizovali ho reprezentanti štrajkujúcich učiteľov škôl prievidzského okresu (Piaristická spojená škola Prievidza, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Obchodná akadémia Prievidza, ZŠ Oslany) so zámerom oboznámiť so situáciou v školstve a prebiehajúcim štrajkom čo najviac ľudí.

Zúčastnilo sa ho asi 130 poslucháčov, ktorí reprezentovali: učiteľov, rodičov, študentov (Aliancia študentov), dôchodcov aj podnikateľov.
Program pozostával z nasledujúcich príspevkov organizátorov:
1.    Referovanie priamych účastníkov o priebehu celoslovenského štrajku v Bratislave 25.01.2016 organizovanom Iniciatívou slovenských učiteľov (www.isu.sk).
2.    Ciele a význam štrajku pre učiteľov aj verejnosť.
3.    Problematika perspektívy statusu učiteľa do budúcnosti, ak bude súčasný nepriaznivý stav pokračovať.
4.    Interpretácia skresľovania informácií o štrajku v médiách.
5.    Význam a dôležitosť štrajku z etického hľadiska.

V diskusii s verejnosťou prevládali stanoviská, ktoré štrajk podporovali – najmä ako súčasť nevyhnutnosti zmeniť celkové pomery v školstve. Rovnaký názor v tomto zastávali nielen pedagógovia, ale aj rodičia, podnikatelia a študenti. Účasť na štrajku (zo strany pedagógov) a podpora štrajku (zo strany verejnosti) umožňujú do týchto zmien aktívne zasiahnuť.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri