Zisťovanie štatistických údajov29. 4. 2016 11:29

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov v meste Prievidza.


Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)“, ktorého cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň aj úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Na Slovensku bolo do štatistického zisťovania vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Prievidza.


Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016. V tomto období vybrané domácnosti v meste Prievidza navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri