Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011)30. 9. 2011 14:25

Upozorňujeme obyvateľov mesta Prievidza, že Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonáva v termíne od 1. októbra do  15. novembra  2011 zisťovanie o ceoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011), ktoré sa realizuje aj v ďalších krajinách Európskej únie.

Na Slovensku bude do zisťovania zaradených 5 tisíc jednotlivcov, medzi ktorými budú aj Prievidžania.

V uvedenom období  navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa osobitným poverením .

Záujemcovia  o zisťovanie majú možnosť získať informácie na portáli ŠU SR www.portal.statistics.sk.

Primátorka mesta Prievidza prosí obyvateľov, ktorí budú oslovení na zisťovanie,

aby boli pri plnení tejto úlohy nápomocní a pomohli preveriť stav vzdelanosti obyvateľstva a faktory ovplyvňujúce celoživotné vzdelávanie. Výsledky zisťovania budú aj podkladom pre analýzu stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri