Získajte finančné prostriedky na projekt v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 30. 8. 2013 09:29

Tradičná značka piva Topvar, sa rozhodla pomôcť obyvateľom Prievidze uskutočniť ich nápady na zlepšenie miesta na ktorom žijú. Počas septembra bude zhromažďovať nápady obyvateľov, aby z nich v októbri fanúšikovia spolu s Trenčianskou nadáciou vybrali tie najzaujímavejšie, ktoré získajú finančnú podporu.

Od 1. septembra 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky piva značky Topvar vo vybraných predajniach poputuje do projektu Prilož Topvar k dielu. Názov projektu naznačuje, že je určený pre všetkých obyvateľov, ktorí si myslia, že dozrel čas zmeniť veci vo svojom meste k lepšiemu a že majú nápad, ako to spraviť. „Či to bude oprava sedadiel na futbalovom ihrisku, obnovenie miestneho parku alebo repasovanie autobusovej zastávky. Pre niekoho práve takéto činy predstavujú „hrdinstvá“, akými sa ich život, aj život ich blízkych môže stať lepším,“ hovorí Naďa Kasalová, brand manager značky Topvar.

O tom, ktoré nápady vyhrajú a získajú potrebné finančné prostriedky, nebude rozhodovať žiadna uzavretá porota, ale celá verejnosť. Od 1. do 30. októbra bude možné na www.topvar.sk podporiť hlasovaním tie projekty, ktoré bude verejnosť pokladať za najprínosnejšie. O tom, v akej výške sa podarí získať financie, rozhodnú fanúšikovia značky Topvar a to, koľko pív tejto značky sa predá v septembri a októbri.

Finančné prostriedky budú určené na podporu projektov zameraných na skvalitňovanie životného prostredia obyvateľov obce či mesta, napríklad na obnovu miestneho parku, inštalovanie informačných tabúľ, drobnú rekonštrukciu futbalového ihriska, obnovu autobusovej zastávky, skultúrnenie sídliskového priestoru, vybudovanie turistického chodníka, údržba cyklotrasy a ďalšie.

Žiadateľom môže byť len fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov v čase podania projektu, obyvateľ obce či mesta daného regiónu a je nevyhnutné, aby sa aktívne podieľal na samotnej realizácii projektu.

Aké projekty môžu byť podporené?
- projekt je verejnoprospešný a prínosný pre miestnu komunitu
- projekt prispeje k rozvoju komunitného života
- prostriedky projektu budú využité efektívne a účelne
- projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity
- aktivity projektu sú realizované až po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu v novembri 2013

Na čo môžu byť použité prostriedky z grantu?
- na nákup materiálu potrebného na realizáciu projektu
- na úhradu služieb potrebných na realizáciu projektu

Základné podmienky grantového kola
- Maximálna výška podpory jedného projektu je 1 000 €
- Projekt je potrebné na predpísanom formulári zaslať elektronicky na tnn@trencianskanadacia.sk
- Uzávierka predkladania projektov je 30. septembra 2013 do 24:00 hod.
- O úspešných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním na internete (www.topvar.sk)
- V prípade schválenia projektu bude predkladateľ požiadaný o doplnenie dokumentácie (kópia občianskeho preukazu, doklad o zriadení bankového účtu, iné)

Podmienky prihlásenia projektu ico_pdf_46
Formulár žiadosti ico_doc_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri