Zimná údržba chodníkov1. 2. 2012 08:12

Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní a údržbe komunikácií počas zimných mesiacov.

 

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov  práve spoločnosť TEZAS. Na výkon týchto prác nie je potrebná  na odhrabávanie snehu objednávka zo strany mestského úradu. Z toho dôvodu súkromná spoločnosť TEZAS musí odhrabávať sneh a zľadovatelé chodníky  bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho odpadu touto spoločnosťou. Rovnako ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požiadavku z mestského úradu.

Na základe viacerých podnetov a  sťažností  príslušný odbor Mestského úradu Prievidza vyzval  spoločnosť TEZAS , aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané a bezpečné.

 

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní s údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety s upresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov formou  elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na mestskom úrade na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri