Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu10. 2. 2017 10:33

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo rozsah Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza.

V roku 2017 má mesto zámer uchádzať sa o pridelenie dotácie na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta v schválenom rozsahu v zmysle zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Podmienky podania žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie stanovilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jednou z príloh žiadosti je uznesenie zastupiteľstva o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie bolo potrebné predložiť ministerstvu najneskôr v lehote do 28. januára 2017. V prípade úspešného vyhodnotenia žiadosti by bola dotácia poskytnutá vo výške 80 percent oprávnených nákladov. Zvyšnými 20 percentami nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie by sa v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie podieľalo mesto Prievidza. Táto čiastka, je súčasťou schváleného rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2017.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri