Žiačky na súťaži zviditeľnili pozoruhodnosti PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 8. 6. 2016 15:18

Žiaci základných a stredných škôl svojimi umeleckými prejavmi dokázali, že aj trenčiansky región má čo ponúknuť. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Regionálne pracovisko Trenčín a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v Trenčíne ocenili 10 najlepších žiakov, ktorí sa zúčastnili regionálnej literárnej súťaže.

Do súťaže na tému „Prezentácia môjho regiónu ako šanca na zviditeľnenie Slovenska v období slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie“ sa prihlásilo 70 žiakov z viac ako 20 základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľný slohový útvar, aby tak zaujali potenciálneho návštevníka svojho regiónu a vybranej lokality. Najčastejšími žánrami bol lyrický opis, ale vyskytla sa aj balada, povesť či marketingový leták.

Vyhodnotenie súťaže sa konalo v pondelok 6. júna 2016 v Trenčianskom múzeu. Zúčastnili sa ho poslankyňa NR SR Renáta Kaščáková, zástupcovia MPC v Trenčíne, žiaci zapojení do súťaže, ako aj ich učitelia a rodičia.  Súťažné príspevky porotu prekvapili svojou rozmanitosťou a kreativitou, preto namiesto troch ocenení v každej kategórii udelila až päť ocenení. Práce boli vyhodnotené komisiou zloženou z učiteľov slovenského jazyka a literatúry a novinárov z Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne.

Ocenení žiaci získali okrem diplomu sadu pamätných mincí, vydaných pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ, darčekové šeky, ako aj publikácie, ktoré venoval Slovenský syndikát novinárov a darčeky venované Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ocenenie získali Ema  Lackovičová za literárnu prácu  - Balada o svätej Barbore - patrónke baníkov a Barbora Mikulášová za literárnu prácu  - Mariánsky vŕšok v Prievidzi - Príbeh vetra; obidve zo  Základnej školy, Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza.

Dievčatám gratulujeme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri