Žiaci základnej školy privítali vynovené ihrisko7. 10. 2013 08:11

Základná škola na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi má vynovené vonkajšie športové ihrisko. Futbalové resp. hádzanárske brány zničili vandali a škola na nové nemala financie. Pomohla miestna komisia športu, ktorá na zakúpenie brán poskytla tisíc eur. Nedávno boli nové brány na ihrisku upevnené, a tak môžu žiaci opäť plnohodnotne využívať športovisko.

„Je nemysliteľné, aby futbalové či hádzanárske ihrisko, ktoré využívajú najmä žiaci počas hodín telesnej výchovy, nemalo brány. Hneď ako sme sa dozvedeli o tomto probléme, sme podali škole pomocnú ruku,“ uviedol predseda komisie športu v Prievidzi Branislav Bucák. „Nie je to jediná úprava, ktorou ihrisko prejde. To malo len jeden basketbalový kôš, a tak sme sa rozhodli v spolupráci so Správou majetku mesta zabezpečiť osadenie druhého,“ dodal Branislav Bucák.

Využívané ihrisko
Revitalizáciu ihriska privítali žiaci, no i športoví nadšenci zo Zapotôčiek a Nového mesta. „Ďakujeme komisii športu v meste za finančné prostriedky na nákup nových brán. Žiaci tak môžu kvalitnejšie športovať na hodinách telesnej výchovy, no využívať ihrisko môže aj široká verejnosť v popoludňajších hodinách a cez víkendy,“ prezradila Helena Konečná, riaditeľka ZŠ na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi.

Výmena asfaltov
Revitalizáciou v posledných týždňoch prešli viaceré vonkajšie športové ihriská v meste, ktoré má v správe mestská spoločnosť Unipa. Jej pracovníci dávali na ihriská nové nátery, chýbajúce komponenty resp. boli opravené poškodené zariadenia. „Viaceré športoviská v meste v aktuálnych dňoch dostávajú aj nový asfaltový koberec. Mesto na realizáciu výmeny asfaltov na vybraných športoviskách vyčlenilo takmer 80 tisíc eur,“ dodal Branislav Bucák.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri