Železný sľub16. 2. 2012 07:36

Silu železa má sľub, ktorý si práve pred 65. rokmi dali manželia Hanka a Karol Mikulášovci.

Ako prezradila pani Hanka primátorke mesta, 15. februára 1947, v deň ich sobáša, bolo krásne počasie . A tak mala nevesta šaty s krásnym dlhým závojom bez kožucha, či teplého kabáta.

Harmonické 65. ročné manželstvo bolo podrobené mnohým skúškam. Veľmi živé spomienky majú obaja najmä na odlúčenie počas manželovho väznenia v ťažkých povojnových rokoch

Žijú pokojným životom, ktorý okrem výchovy dvoch synov zasvätili turistike a záhradkárčeniu. Primátorka mesta manželom Mikulášovcom, ktorí si pripomínajú železnú svadbu, zaželala ešte veľa krásnych spoločných rokov a najmä pevné zdravie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri